Reglementet

Tag: reglement

§1 Tilmelding/deltagelse i turneringerne

Alle personer, der kan leve op til kravene og forpligtigelserne, som ikke tidligere er blevet udelukket kan deltage gratis i sidens hovedturnering.


§2 Krav og forpligtigelser

§2.1 Spillet

For at deltage i turneringerne hos Dansk FIFA Liga, skal man have adgang til at spille den nyeste udgave af EA Sports FIFA på Playstation 4, sørge for det er opdateret og desuden være i besiddelse af et Playstations Network ID (PSN ID).
Det er kun tilladt at deltage i turneringen med brugerens egen PSN ID, som skal være opgivet under brugerens profil.

§2.2 Forbindelse

Det kræves at man som deltager har en velfungerende og i øvrigt fornuftig internetforbindelse - dvs. en minimum upload hastighed på 512 kbit/s. Desuden forventes det, at deltagere ikke belaster forbindelsen unødigt under afvikling af kampe. F.eks. ved streaming af video eller anvendelse af Peer-to-peer applikationer.

§2.3 Afvikling af kampe

Stk 1 Man er som deltager i turneringerne forpligtet til at være aktiv ift. planlægningen, såvel som afviklingen af egne kampe igennem hele sæsonen. Alle kampe skal spilles personligt og fra egen PSN konto - det er IKKE tilladt at afvikle en kamp offline selvom man kender sin modstander personligt.

Stk 2 Kampe i alle vores turneringer afvikles som 1 mod 1 kampe, med mindre andet er beskrevet i turneringsinformationen.

Stk 3 Turneringskampe som er fastsatte skal afvikles i den fastsatte runde, med mindre kampen flyttes (jf § 4.6)

§2.4 Respekt for andre

De deltagende har forpligtigelse til at udvise respekt overfor modstandere og alle øvrige medlemmer af DanskFIFALiga.dk

§10 Opsætning af eget udstyr

Det forventes at alle deltagere sætter deres udstyr korrekt op. Det betyder bl.a. at åbne de relevante porte, som beskrevet i spil-manualen og her.

§10.1 problemer ift opsætningen

Ved problemer med opsætningen af udstyr, for ventes det at brugeren har gennemlæst de givne manualer og guides, før henvendelse til Teknisk Support
I særlige tilfælde kan der gives dispensation til at spille uden denne opsætning af Teknisk Support. Det skal dog søges i god tid før en kamp.


§3 Karantæne/udelukkelse

Karantæne kan udstedes fra Turneringsledelsen ved overtrædelse af turneringsreglementet. Ved gentagende eller grov overtrædelse af turneringsreglementet, kan udelukkelse komme på tale.

Brugere bliver udelukket hvis de opnår -5 point eller udebliver fra en kamp mere end 2 gange.


§4 Dansk FIFA Liga hovedturneringen

§4.1 Turneringens struktur

Turneringens højest rangerende række er Superligaen,
hernæst følgende i ordnet rækkefølge:
1. div. øst og vest
2. div. pulje 1,2,3,4
3. div. pulje 1,2,3,4
Serie 1 pulje 1,2,3,4
Serie 2 pulje 1,2,3,4
Serie 3 pulje 1,2,3,4
Oprykningsrækker.
Holdene i puljen mødes 1-3 gange indbyrdes.

§4.2 Turneringsvarighed

Turneringen spænder over 10 runder (5 uger). Mellem sæsonerne vil der under normale omstændigheder være en uges pause.

§4.3 Op- og nedrykningsregler

Information om op- og nedrykning i den enkelte række kan ses under turneringsoversigten her

§4.4 Planlægningen af kampe

Hver runde er fordelt på 3 dage: mandag-onsdag og torsdag-lørdag, i tidsrummene 00:00 til 23:59. Oplysningen om mulige kamptidspunkter til den kommende runde, skal være indgivet senest kl. 20:00 dagen forinden rundens begyndelse (dvs søndag kl. 20:00 og onsdag kl. 20:00). Men gerne på et tidligere tidspunkt.

Når begge parter har indsendt sine tider kan man i "mit kampprogram" se hvornår kampen er planlagt til. Indsender den ene part ikke tider inden tidsfristen vil denne part have mulighed for at flytte kampen til en senere runde. Har man ikke flere flytninger tilbage tildeles sejren til modstanderen.

Der kan højst være 33% af kampene placeret i én runde.

Det tillades at kampe fastsættes manuelt i 10. runde, hvis der ikke findes et fælles kamptidspunkt, ved at begge parter kontakter supporten herom.

§4.5 Placeringsafgørelse

I tilfælde af pointlighed, gælder først bedst indbyrdes målscorer, hernæst samletmålscorer og ved fortsat lighed foretages lodtrækning af turneringsledelsen.

§4.6 Flytning af kampe

Der er muligt at flytte op til 40% af sine kampe pr sæson. Dvs hvis du har 10 kampe, vil du i den sæson have 5 flytninger til rådighed.

§4.7 Ændring af fastsat kampe

Stk 1 Ændringer af fastsatte kampen kan kun forekomme, hvis begge parter er enige og har gjort supporten opmærksom på dette i god tid inden kampafviklingen. Det skal gøres via Support Henvendelser øverst på siden.

Stk 2 Kampen kan afvikles på et tidligere tidspunkt i samme runde, uden at informere supporten, dog skal begge parter være enige. Såfremt kampe afvikles før programsat tid, kan supporten ikke hjælpe i tilfælde af udeblivelser og stridsspørgsmål, da supporten kun forholder sig til det programsatte kamptidspunkt.

§4.8 Pointsystem

3 points gives for en sejr.
1 point gives for en uafgjort.
0 point gives for et nederlag, eller for et afbud før kampstart
-2 points gives for en taberdømt kamp, herunder manglende afbud.

§4.9 Kampafvikling

Deltagerne skal inden første kamp, have tilføjet de øvrige modstandere, som man er kommet i gruppe med, som PSN venner. (Modstanderne må ikke slettes som PSN venner før tidligst 48 timer efter sidste kamp i turneringen er spillet)
Kampene spilles ved at deltageren der spiller på hjemmebane invitere modstanderen til en kamp via:

"On-line" -> "Online Venskabskampe"

Kampene skal opsættes på følgende måde:

 • Holdniveau: Enhver
 • Halvlegslængde: 6min
 • Styring: Alle
 • Spilhastighed: Normal
  Holdtype: Online

Hvis I skulle have problemer med at connecte, så skal I gøre det via "On-line" -> Tilpassede spil" -> "Holdspil" -> "Spil med venner".

Kamp opsætning:

 • Maksimal US%: Alle
 • Privat spil: Ja
 • Holdniveau: Enhver
 • Halvlegslængde: 6min
 • Stryring: Alle
 • Spilhastighed: Hurtig (Normal i oprykningsrækken)
 • Spillere pr. hold: 11
 • Målmandsstyring: Alle

Når I kommer frem til at I skal vælge hvilke positioner I selv vil spille, skal I vælge Alle.

§4.10 Indsendelse af resultater

Begge hold har til ansvar at indsende resultatet fra kampen. Det skal ske senest 2 timer efter kampen er afviklet via link på forsiden i højre hjørne. Er resultatet ikke indsendt rettidigt taberdømmes begge parter.

§4.11 Udelukkelse af hold

Stk 1 Hvis en bruger udelukkes over oprykningsrækken, fjernes denne og gruppespillet fortsættes med et hold mindre.

Stk 2 Hvis en bruger udelukkes fra oprykningsrækken, udskiftes denne med en ny, såfremt der er en bruger på ventelisten. Holdet overtages med de kampe der allerede er spillet. Evt. minus points fjernes.

Stk 3 Brugere  der kommer ned på -5 point, og/eller 3 udeblivelser i en sæson fjernes fra turneringen, og har som udgangspunkt først mulighed for at deltage igen i den efterfølgende sæson

Stk 4 Brugere der indsættes i turneringen fra ventelisten fjernes igen såfremt denne udebliver fra første kamp.

Stk 5a Brugere som ligger i oprykningsrækken til Superligaen, som melder afbud (automatisk eller manuelt) til mere end 33% af kampene i sæsonen vil blive fjernet fra turneringen. (Man har dog ret til minimum 3 afbud)

Stk 5b I 3.div. til Superligaen kan der gives dispensation til flere aflysninger, såfremt supporten kontaktes FØR grænsen overstiges. Dispensationen gives i specielle tilfælde hvor deltageren slet ikke har adgang til at spille sine kampe i en længere periode, fx ifm længere ferie, flytning, varslet internetproblemer.


§5 Afbrudt kamp

Det er ikke tilladt at afbryde forbindelsen i en kamp bevidst. Skulle der ske fejl under en kamp, og spillet stopper af den ene eller anden grund, startes spillet op på ny, og tiden får lov til at tælle ned til det tidspunkt, hvor man sidst mistede forbindelsen. Det er vigtigt man man kontakter sin modstander via besked her på siden sådan kampen kan genoptages. På den måde kan supporten også se at man har været villig til at genoptage spillet.

Holdet der sidst havde boldbesiddelse starter nu med bolden på sidelinien ved indkast, ved midterlinien.
Efter kampen ligges mål fra før kampen blev afbrudt til slutstillingen inden man indsender resultatet.

Hvis en kamp afbrydes før tid, og ikke genoptages, skal supporten kontaktes. Og så vinder det andet hold med den sidste registreret stilling, samt yderligere 5 mål og -1 point til taberen.

Gentagne tilfælde accepteres ikke, og kan medføre eksklusion fra turneringen. Ved bevidst afbrydelse fra kampen, som kan dokumenteres, gælder samme regel som ved afbrydelse pga for mange udvisninger. Samtidig skal advarsel gives for usportslig optræden. Ved gentagende episoder kan hårdere straf samt evt eksklusion komme på tale.


§6 Ikke afviklede kampe

Stk 1 Har det ene hold ikke oplyst mulige kamptidspunkter i tide, vil kampen blive tvangsflyttet til nærmest mulige runde. Såfremt der ikke er flytninger tilbage, vil det i stedet betyde et 0-3 nederlag.

Stk 2 Er en kamp ikke afviklet, og resultat indsendt senest 2 timer efter det programsatte tidspunkt, vil begge parter blive taberdømt. Det er altid det programsatte tidspunkt som er gældende, så derfor er det vigtigt at få flyttet kampen ved hjælp af supporten hvis man ønsker at spille senere end planlagt


§7 Udeblivelse

Stk 1 Såfremt modstanderen ikke er mødt op til kampen inden 5min efter det fastlagte kamptidspunktet, skal man skrive en besked til modstanderen via hjemmesiden inden 15min efter kampstart, for at sikre brugerne ikke har problemer med at finde hinanden. Desuden kan turneringsadmin. også på denne måde tjekke om parterne har været klar til kamp til tiden.

Beskeden skrives ved at klikke på modstanderens psn i tabellen, og herefter på "Send denne bruger en besked".
Udeblivelse fra aftalt kamp (dvs mere end 15 min forsinkelse), straffes med et nederlag på 3-0, samt tildeling af -2 points.

Det fremmødte hold, skal efter minimum 15 minutter og senest efter 60 minutter (ift. programsat tidspunkt) kontakte supporten ved at sende en besked via Support henvendelser øverst på siden, om at modstanderen manglede.

Stk 2 Ved manglende privat besked til din modstander kan det risikeres at man ikke tildeles sejren, da det så kan være svært at bevise at man har været klar til kampstart.

Stk 3 Det er muligt at få genåbnet kampe som allerede er dømte som udeblevne. Det sker ved begge parter kontakter supporten  indenfor samme runde med informationer om hvornår kampen vil blive gennemført, altså et konkret tidspunkt. Dog vil man altid have minimum 24 timer til at kontakte supporten uanset hvornår i runden kampen var programsat til.


§8 Valg af hold

Op til turneringsstarten skal brugerne vælge hold.
Bedst placerede hold i foregående sæson er førstevælger, næstbedste er andenvælger osv.
Alle klubhold fra det aktuelle Fifa-spil kan vælges. (Landshold og Allstarhold kan ikke vælges)
Der kan ikke forekomme ens hold i samme gruppe på noget tidspunkt.
Dog er det muligt at to ens hold godt kan mødes i pokalturneringen, da de bliver spillet på tværs af grupperne.
Det er ikke muligt at få ændret sit hold.


§9 Forum ordensreglement

I forumet er det ikke tilladt at komme med nedladende kommentar rettet imod enkeltpersoner eller grupper.
Enhver form for kommerciel reklame eller spam er strengt forbudt.
Forespørgsler og henvisninger til warez, cracks, torrents eller andre ulovligheder må ikke finde sted.


§10 Indberetning af modstander

§10.1 Snyd og klager

I tilfælde af at opdaget snyd, eller har en bruger klager af enhver art, skal der tages kontakt til Supporten via Support Henvendelser øverst på siden så snart som man er opmærksom på det.

§10.2 "Nøl"

Da vi mener det kan være direkte destruerende for spillet, når en modstander udnytter nøl i særlig grov grad, er det forbudt. Det kræver dog at anklageren (altså ham der mener modstanderen på meget groft vis brugte nøl igennem længere tid) kan fremsende tilstrækkelige beviser, som fx video af tidsperioden det foregik i, før at supporten vil tage sagen op.

§10.3 Udnyttelse af fejl i spillet

Det er ikke tilladt at udnytte fejl i spillet bevidst. Sker det straffes der med taberdømmelse, og ved gentagende gange med karantæne.


§11 Tvivlsspørgsmål

I tilfælde af tvivlsspørgsmål har Turneringsudvalget altid det sidste ord.


§12 Dobbeltkonti

Det er kun tilladt at have én konto her på siden pr person. Konsekvensen for overtrædelse af dette er udelukkelse af alle turneringer..


§13 Pokalturneringen

§13.1 Krav for deltagelse

For at kunne deltage i pokalturneringen, skal man deltage i hovedturneringen i en højere række end oprykningsrækken.

§13.2 Planlægningen af kampe

Hver runde er fordelt på 2-3 dage, mandag-tirsdag og torsdag-lørdag. Oplysningen om mulige tidspunkter til den kommende runde, skal være indgivet senest kl. 20:00 dagen forinden rundens begyndelse, (dvs onsdag og søndag kl. 20:00). Men gerne på et tidligere tidspunkt.
Kampe kan ikke flyttes til senere runder.
Skulle der ikke blive indsendt et kamptidspunkt som passer begge hold, som tildeles sejren til holdet der har indsendt flest kamptider.

§13.3 Kampafvikling

Sker på samme måde som alm. kampe i hovedturneringen, dog kan ingen pokalkampe ende uafgjort. Sker det  skal der startes ny kamp. Denne kamp spilles som golden goal, dvs vinderen er den som først scorer et mål. Taberen skal derefter quitte kampen.
Der spilles med de samme hold som deltageren har i hovedturneringen.

§13.4 Indsendelse af resultater

På samme måde som hovedturneringen.
Hvis kampen afgøres ved golden goal i en ekstra kamp indsendes resultatet fra 1. kamp plus 1 mål til vinderen


§14 DFL Champions League


§14.1 Krav for deltagelse

For at kunne deltage i DFL Champions League, skal man deltage i hovedturneringen. Udsmides man fra hovedturneringen, udsmides man automatisk også fra DFL Champions League.

§14.2 Kvalificerede ud fra sidste sæson i hovedturnering/Pokalturnering

De 8 direkte kvalificerede:
Superligaen: 1., 2. & 3. plads
1. division: 1. & 2. plads i hver pulje
Pokalvinder

De 16 som skal spille kvalifikationskampe:
Superligaen: 4., 5. & 6. plads
1. division: 3. & 4. plads i hver pulje
2. division: 1. plads i hver pulje
3. division: 1. plads i hver pulje
Runner up i Pokalturneringen

§14.3 Tilmelding

I ugen op til hovedturneringens tilmeldingsfrist kontaktes de 16 kvalificerede på privat besked og spørges om de ønsker at deltage i DFL Champions League i den kommende sæson.

Tilmeldingsfrist til DFL Champions League er samtidig med hovedturneringens (torsdag kl. 20.00)

§14.4 Reserver

Hvis en af de kvalificerede ikke ønsker at deltage i turneringen går pladsen til den næste i rækken. Er det en person som er direkte kvalificeret som ikke ønsker at deltage, så går den direkte plads videre til den næste i rækken, altså fx. Superligaens nr. 4 hvis det er en person fra den række som ikke vil deltage. Dennes frie plads (som skal spille kvalifikationskamp) vil så gå til den næste i rækken, dog vil det aldrig kunne gå til en nedrykker. Er der ikke flere at tage fra i Superligaen vil pladsen gå til den bedst placerede i Serie 1 rækkerne.

Hvis Pokalvinderen ikke ønsker at deltage (eller allerede er kvalificeret via hovedturneringen) går den direkte plads til 2. pladsen. Ønsker denne person heller ikke at deltage (eller allerede er kvalificeret til en direkte plads via hovedturneringen) går pladsen til den næstkommende i Superligaen. Er der ikke flere at tage fra i Superligaen vil pladsen gå til den bedst placerede i Serie 1 rækkerne - dog vil personen herfra aldrig kunne få en direkte plads.

Reserverne bliver spurgt senest torsdag aften og har indtil fredag kl. 20.00 til at melde tilbage. Sker det ikke, eller ønsker de ikke at medvirke, vil den næste på listen blive spurgt og her er deadline lørdag kl. 20.00. Er der ikke fundet en deltager på dette tidspunkt kører turneringen alligevel, men bare med en deltager mindre.

§14.5 Planlægningen af kampe

Alle kampe aftales manuelt indbyrdes imellem deltagerne. Bliver en kamp ikke afviklet indenfor tidsrammen vil supporten kigge interne beskeder igennem for at se hvem der har gjort mest for at få en aftale i stand og dømme ud fra dette.

Det er derfor vigtigt at alle aftaler laves over private beskeder her på siden

§14.6 Kvalifikationskampe

De 16 kvalificerede skal spille 1 kvalifikationsrunde hvor der spilles både ude og hjemme. De samlede vindere af hver kamp kvalificeres til gruppespillet.

Deltagerne aftaler selv kamptidspunkt med sin modstander over privat besked her på siden. Lykkes det ikke få aftalt en tid, vil turneringsledelsen dømme sejren til den der umiddelbart er mest fleksibel og har gjort mest for at få kampen afviklet.

Ender kampen uafgjort skal der spilles Golden Goal ligesom i Pokalturneringen hvor en ny kamp spilles til først scorede mål.

§14.7 Gruppespil

Gruppespillet med 6 kampe kører over 2 seperate gruppespil hvor man i hver runde møder alle de andre modstandere i gruppen. Det er IKKE tilladt at spille 2 kampe mod samme modstander i samme runde.

Når en kamp er afviklet indsendes der resultat via link som kommer frem ud for kampen i kampprogrammet.

En runde i gruppespillet varer fra mandag - søndag og derfor skal de første 3 kampe være afviklet indenfor den første uge.

Når det første lille gruppespil (3 kampe) er overstået føres point med over i en ny gruppe med samme modstandere og man møder igen hinanden. Målscore overføres ikke og derfor vil det kun være point som er afgørende for placering. Er der flere med samme point vil der blive afviklet playoff kampe i en runde efter gruppespillet.

Det er IKKE muligt at flytte kampe til andre runder så sørg for at være ude i god tid med planlægningen af kampen.

§14.8 Playoff

Ender der 2 eller flere hold med lige pointantal i gruppespillet, vil der blive spillet playoff kamp imellem de implicerede hold. Da målscore ingen indflydelse har i gruppespillet vil det alene være pointantallet som er gældende.

§14.9 Slutspil

De to bedste går videre fra gruppespillet til kvartfinalerne

Vinderne af grupperne skal møde en 2'er fra en anden gruppe

Hver runde i slutspillet følger de normale runder i hovedturneringen. Dvs. kvartfinale er torsdag-søndag og semifinale er mandag - onsdag. Finalen spilles torsdag - søndag. Man planlægger selv indbyrdes kamptidspunkter.

Der skal spilles både ude og hjemme som tæller på samme måde som vi kender det fra virkeligheden hvor udebane mål også er afgørende ved mållighed. Ender det i samlet uafgjort (inklusiv udebanemål) spilles der, som i pokalturneringen, med Golden Goal - dvs. at den der scorer det første mål i en ny kamp er vinderen.

Resultatet skal indsendes som samlet score, dvs. at ender kampene 1-3 og 4-2 (5-5) skal den med fleste udebanemål vinde med 1 overskydende mål - altså 5-6. Det samme gør sig gældende ved afgørelse i Golden Goal (som vi kender fra Pokalturneringen)

I finalen spilles kun 1 kamp

§14.10 Kampafvikling

Sker på samme måde som alm. kampe i hovedturneringen.

Der spilles med det samme hold som deltageren har i hovedturneringen.

§14.11 Indsendelse af resultater

I kampprogrammet kommer der link frem ud for kampen ved rundens start


§14.12 Udeblevet modstander

Da denne turnering indeholder de mere etablerede spillere på Dansk FIFA Liga regner vi ikke med at der kommer udeblivelser - især ikke når kampene aftales manuelt.

Vi opfordrer til at alle parter udviser fairness og giver hinanden en lang snor. Skulle en modstander ikke dukke op, skal man selv se om man kan få lavet en ny aftale med sin modstander.

Skulle det ikke være muligt, eller udviser modstanderen ligegyldighed eller arrogance omkring kampen, skal supporten kontaktes som så tager en beslutning i sagen.

Supporten skal IKKE kontaktes med det samme en udeblivelse sker.
 

§14.13 Pointstraf ved inaktivitet

Hvis en person trækker sig fra turneringen vil det koste en straf på minus 2 point i hovedturneringen

Hvis en person ikke gør et minimum for at afvikle en kamp vil det koste en straf på minus 1 point i hovedturneringen
 

§14.12 Tidslinje for DFL Champions League (ift. hovedturneringen)

Runde 1-2: Kvalifikationskampe
Runde 3-4: 1. gruppespil
Runde 5-6: 2. gruppespil
Runde 7: Playoff kampe ved pointlighed
Runde 8: Kvartfinaler
Runde 9: Semifinaler
Runde 10: Finale
 


§15 DFL 2vs2

§15.1 Planlægningen af kampe

Alle kampe aftales manuelt indbyrdes imellem deltagerne. Bliver en kamp ikke afviklet indenfor tidsrammen vil supporten kigge interne beskeder igennem for at se hvem der har gjort mest for at få en aftale i stand og dømme ud fra dette.

Det er derfor vigtigt at alle aftaler laves over private beskeder her på siden

§15.2 Gruppespil

De 48 deltagende hold opdeles i 8 grupper med 6 hold i hver og der spilles 1 gang mod hver modstander, dvs. 5 kampe i alt.

Gruppespillet forløber over 2 uger.

Efter kampen er spillet skal begge parter indsende resultat via link i kampprogrammet.

Ender flere deltagere på samme pointantal vil indbyrdes opgør tælle først og herefter målscore.

§15.3 Slutspil

De fire bedste fra hver pulje går videre fra gruppespillet til sekstendelsfinalerne. I slutspillets 1. runde seedes gruppevinderne bedst og skal derfor møde en 4. plads. 2. pladser møder 3. pladser.

Hver runde i slutspillet følger de normale runder i hovedturneringen.  Man planlægger selv indbyrdes kamptidspunkter.

Der spilles bedst af 2 kampe, hhv både ude og hjemme som tæller på samme måde som vi kender det fra virkeligheden hvor udebanemål også er afgørende ved mållighed. Ender det i samlet uafgjort (inklusiv udebanemål) spilles der, som i pokalturneringen, med Golden Goal - dvs. at den der scorer det første mål i en ny kamp er vinderen.

Result